Outsourcing

Z Nami wybierzesz najkorzystniejszą formę zatrudnienia, która pozwoli uelastycznić budżet Twojej firmy, ustabilizować w szczytowym okresie realizację zleceń produkcyjnych czy zgromadzić ekspertów wokół projektu. Biznes potrzebuje innowacyjności, przez co należy korzystać z zewnętrznych rozwiązań podnoszących jego efektywność

Dzięki wykorzystaniu:

  • konkurencyjnej wysokości płac w krajach wschodnich,
  • możliwości zatrudnienia w kraju macierzystym w ramach elastycznego prawa pracy,
  • form delegowania i umów eksportowych,
    J2F obniży Twoje koszty zatrudnienia. Zobacz jakie to proste!